Belasting ontwijken voor zzp en mkb.

Makkelijker kunnen we het niet maken

Welke zzp of mkb ondernemer heeft er nooit over gedroomd hoeveel aangenamer het leven zou kunnen zijn zonder de niet aflatende druk van de Nederlandse belastingdienst?

Ostrea biedt zzp en mkb ondernemers de mogelijkheid langs legale weg hun belastingafdrachten tot een minimum te beperken. Middels een tweetal vennootschappelijke structuren verschaft zij ondernemers en zzp'ers op eenvoudige wijze de fiscale ruimte die voor de grote internationale ondernemingen zo gewoon lijkt te zijn.

De Expat Route

Een full-service product dat ondernemers en zzp'ers, die niet in Nederland wonen of nog wel in Nederland wonen maar Nederland op eenvoudige wijze metterwoon zouden kunnen verlaten, de mogelijkheid biedt Nederlandse klanten en opdrachtgevers te kunnen blijven bedienen en factureren, zonder daardoor zelf in Nederlandse belastingplichtig te worden.

Tegen een bescheiden maandelijks bedrag aan kosten en belastingen maakt de expat-route het mogelijk om volstrekt legaal tot €15.000,- per maand volledig belastingvrij aan inkomen te genieten. Ook bij eventuele terugkeer naar Nederland is daar in Nederland dan geen belasting meer over verschuldigd.

De Expat Route is een compleet, full-service product dat zzp en mkb ondernemers helpt op een snelle en efficiënte manier, zonder ingewikkelde procedures en formaliteiten op legale wijze het Nederlandse belastingklimaat zowel zakelijk als privé volledig achter zich te laten.
Lees meer over de Expat Route

De Joint Venture

Voor ondernemers die met hun bedrijf wel aan Nederland gebonden zijn biedt de Joint Venture alle mogelijkheden om toch zoveel mogelijk te profiteren van Europese en internationale belastingtarieven. De Joint Venture is een samenwerkingsverband tussen u en een door een Jersey trustcompany gehouden holdingmaatschappij.

Binnen de Joint Venture is de directeur op geen enkele wijze aan te merken als rechtstreeks of middellijk aandeelhouder. Er hoeft daarom geen DGA-salaris opgenomen te worden. De directeur kan daardoor zelfs korte of langere tijd geen of slechts een gering salaris uit de onderneming nemen en zo vrijwel de gehele winst in de onderneming achter laten blijven zonder daar loon of inkomstenbelasting over te moeten afdragen.

Door, afhankelijk van de omstandigheden, op de juiste wijze te spelen met afschrijvingen, investeringen, leningen, aflossingen en reserveringen kan de te betalen vennootschapsbelasting daardoor, zeker de eerste jaren, meestal tot nihil worden gereduceerd en kan ook de inkomstenbelasting vaak tot een minimum worden beperkt.
Lees verder over de Joint Venture