Blog

Het DGA Salaris
Gepost 2 september 2020

Talloze faciliteiten heeft onze overheid bedacht om startende ondernemers te subsidieren en te faciliteren, maar ondertussen trekt zij bij echt succesvolle kleine en startende ondernemers voortdurend aan de handrem door de ondernemer en zijn onderneming te vereenzelvigen met het DGA construct.


DGA salaris of DGA Rem?

Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen, deze oude Nederlandse wijsheid is voor veel hedendaagse kleine ondernemers naast innovatief en creatief denken nog steeds een van de belangrijkste pijlers waarop zij hun onderneming bouwen. Van het geld dat met de onderneming wordt verdient moet worden geleefd maar door zo zuinig mogelijk te leven wordt geld vrij gemaakt zodat voor de groei van de onderneming noodzakelijke investeringen kunnen worden gedaan zonder daarvoor peperdure bankleningen, lease-contracten of financierings-overeenkomsten moeten worden aangegaan.

Een bescheiden privé-uitgavenpatroon is vaak een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van de kleine ondernemer. Echter heeft de belastingdienst in haar wijsheid besloten dat kleine ondernemers alvorens zij hun brutowinst, net zoals grote ondernemingen nadat daar 15% vennootschapsbelasting over is betaald in de onderneming mogen investeren daar eerst een salaris van maar liefst € 47.500,- van aan zichzelf moeten uitbetalen en daar dan ook de volle mep inkomstenbelasting over moeten betalen voordat zij die winst in de onderneming mogen herinvesteren. Onder bepaalde omstandigheden kan dat bedrag wanneer de belastingdienst meent dat de z.g. afroommethode moet worden toegepast zelfs tot enkele honderdduizenden euro's oplopen.

Boete wanneer je partner komt helpen

Behalve dit z.g. DGA salaris of gebruikelijk loon neemt het feit dat de kleine ondernemer die zowel directeur als aandeelhouder van het door hem geleide bedrijf is ook nog met zich mee dat allerlei kosten die normaal gesproken volledig ten laste van de onderneming zouden worden gebracht zoals reis en verblijfkosten, studiekosten een nieuwe PC of laptop, telefoonkosten enz. ineens tot een z.g. bijtelling bij het het inkomen van de ondernemer leiden of zelf helemaal niet mogen worden afgetrokken.

Wanneer de partner van de directeur van een grote onderneming die zelf geen aandeelhouder is deze bijstaat tijdens een congres in het buitenland dan leidt dat tot een extra onbelaste onkosten vergoeding, wanneer de partner van de DGA dat doet dan wordt met een beetje pech de hele trip als een vakantie aangemerkt en moet over de gemaakte kosten ook nog eens inkomstenbelasting worden betaald. Al met al geen al te plezierig regiem voor de kleine ondernemer die met zuinigheid en vlijt zijn onderneming, onafhankelijk van de bank of financiers, wil laten groeien.

DGA Salaris ontwijken ?

Door uw onderneming onder te brengen in een IBC structuur kunt u de fiscale nadelen van het Directeur grootaandeelhoudersschap eenvoudig voorkomen. Meer weten over de International Business Corporation (IBC)?
Lees dan hier verder.