De Joint Venture

Makkelijker kunnen we het niet maken

Wie niet in Nederland woont of werkt hoeft in Nederland ook geen inkomstenbelasting te betalen.

Bent u geen Nederlands ingezetene, dus niet ingeschreven in de GBA, en bent u ook voor het uitvoeren van uw werkzaamheden niet aan Nederland gebonden dan kunt u gebruik maken van de Joint Venture. Met de Joint Venture beschikt u over een normale onderneming naar Engels recht, ingeschreven in het Britse handelsregister en geregistreerd bij de Britse belastingdienst vanuit deze onderneming kunt u uw Nederlandse klanten of opdrachtgevers normaal factureren. Omdat u geen ingezete bent hoeft u ook in Engeland geen inkomstenbelasting of premies af te dragen.

Zelfs de BTW wordt makkelijker

Wanneer u BTW inhoudingsplichtige bent is de kans groot dat zelfs uw BTW aangifte aanmerkelijk eenvoudiger zal worden omdat u, vanuit de Engelse werkmaatschappij van waaruit u met de Joint Venture werkt, ingevolge de EU regels naar uw zakelijke relaties in Nederland geen BTW meer in rekening hoeft te brengen. Dankzij de Britse BTW (VAT) regels wordt u, wanneer uw omzet beperkt blijft tot minder dan £82.000,- per jaar, desgewenst zelfs helemaal vrijgesteld van de BTW (VAT). Uiteraard mag u in dat laatste geval ook geen BTW in rekening brengen, aftrekken of terugvorderen.

Uw samenwerking met Ostrea bestaat uit de volgende vier componenten:

1. Holding structuur

Ostrea richt samen met u een joint venture op, vanuit deze joint venture wordt een holding opgericht. U wordt aangesteld als directeur van deze holding waardoor u over deze holding en ook over de daaronder liggende werkmaatschappij de volledige zeggenschap krijgt.

2. Werkmaatschappij

Onder deze holding wordt direct ook een werkmaatschappij opgericht waarin u eveneens als gevolmachtigd directeur wordt aangesteld. Deze werkmaatschappij is de onderneming waarmee u de eigenlijke ondernemingsactiviteiten gaat uitoefenen.

De werkmaatschappij wordt bij oprichting direct voorzien van een eigen kantooradres in Engeland en van een zakelijke betaalrekening met internetbankieren en een creditcard zodat u daarmee onmiddellijk aan het werk kunt.

U kunt uw relaties vanaf dan direct bedienen vanuit deze werkmaatschappij, offertes sturen, contracten afsluiten, facturen versturen en betalingen ontvangen.

3. De administratie

De fiscale administratie en belastingaangifte verzorgt Ostrea voor u. Het enige dat u daaraan hoeft te doen is eenmaal per kwartaal alle afschriften van de betaalrekening(en) en de door de onderneming ontvangen en verzonden facturen per post of e-mail aan Ostrea toesturen. Transacties in contanten zijn binnen de Joint Venture structuur niet mogelijk, kleine zakelijke uitgaven die u normaal gesproken contant zou doen doet u met de creditcard.

Ostrea verzorgt de jaarstukken, de jaarrekening en de belasting-aangifte voor de onderneming.

4. Fiscaal Juridische ondersteuning

Zowel privé met betrekking tot de Nederlandse belastingdienst als zakelijk zal Ostrea u fiscaal en juridisch bijstaan en adviseren. Op vragen als, wanneer u zich uiterlijk uit de Nederlandse basisadministratie dient uit te laten schrijven en hoe veel, hoe, hoe vaak en met welk doel u nog probleemloos in Nederland kunt verblijven, zonder dat u daardoor in conflict met de Nederlandse belastingautoriteiten zou kunnen komen, zoeken wij, afhankelijk van uw situatie samen met u het juiste antwoord.

Het pakket

Uw onderneming wordt direct voorzien van een representatief kantooradres dat u als afzender op uw briefpapier en facturen kunt gebruiken en waar u de binnenkomende post kunt ontvangen. Ostrea zal die post voor u door zenden. Wanneer dit voor uw onderneming voldoende is en u niet meer dan 20 facturen per maand verstuurd bij een gemiddelde maand omzet van niet meer dan €20.000,- dan is de Joint Venture voor u ideaal.

Niet alleen vanwege de plezierige prijsstelling maar ook omdat u daarmee letterlijk binnen 24 uur aan de slag kunt.

De Joint Venture omvat het volgende:

  • 1. De Joint Venture en holdingstructuur
  • 2. Een werkmaatschappij
  • 3. Administratieve verwerking.
  • 4. Fiscaal Juridisch ondersteuning

De werkmaatschappij is voorzien van een representatief kantooradres, en een betaalrekening met internetbankieren en een creditcard.

De kosten

Voor oprichting en registratie van de Joint Venture betaalt u inclusief alle daaraan verbonden diensten en kosten voor het eerste jaar: € 1450,-

Na dat eerste jaar bedragen de kosten voor het in stand houden van de complete structuur en alle daaraan verbonden diensten en kosten telkens € 1250,- per jaar.

Ostrea streeft naar een helder ”alles inclusief” prijsbeleid. U betaalt daarom nooit extra voor inschrijvingen, documenten, kantoorkosten, registered office, BTW, VAT, leges of wat dan ook. Ostrea hanteert geen vanaf prijzen maar kiest voor duidelijke voorlichting en een helder prijsbeleid. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten.

Ostrea geeft u daarmee de zekerheid dat onaangename financiële verrassingen achteraf u bespaard zullen blijven.

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Ga verder of bel 088 77 66 510

Maatwerk

Wanneer voor u of uw onderneming het Joint Venture pakket niet toereikend is omdat u bijvoorbeeld een hogere omzet genereert, meer facturen wilt kunnen verzenden of andere van het standaard pakket afwijkende wensen heeft dan zoeken wij op basis van de International Business Corporation graag samen met u naar een maatwerk oplossing.

Heeft u nog vragen belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 088-77 66 510