De International Business Corporation (IBC)

Minimale belastingafdracht en uw privé vermogen beter beschermd

Beter dan met de International Business Corporation (IBC) kunt u uw privé-vermogen als bestuurder of directeur van een onderneming niet tegen de risico's van mogelijke privè-aansprakelijkheid of beslaglegging beschermen. De IBC biedt de hoogst mogelijke graad van bescherming voor bestuurders en directie van de onderneming en maakt het, ook voor ondernemers die uitsluitend of voornamelijk in Nederland actief zijn, mogelijk om optimaal te profiteren van de vele legale mogelijkheden en vrijstellingen die het Europees en het internationaal belastingrecht bieden.

Vermogensbestanddelen, eigendomsrechten, activiteiten

De International Business Corporation (IBC) is een in het internationaal zakenverkeer veel gebruikte ondernemingsvorm waarin vermogensbestanddelen, activiteiten en eigendomsrechten kunnen worden ondergebracht. Afhankelijk van het doel, de structuur en de manier waarop wordt gewerkt betaalt u met de IBC in veel gevallen effectief geen of ten hoogste enkele honderden euro's vennootschapsbelasting per jaar.

Door Nederlandse ondernemers wordt de IBC veelvuldig gebruikt om holding, management, im- of export gerelateerde of met intellectueel eigendom of gebruiksrechten samenhangende activiteiten en activiteiten zoals internet of IT diensten buiten Nederland te plaatsen zodat de daarmee gerealiseerde winst niet onderhevig is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting.

Veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

De IBC leent zich voor een haast oneindig aantal in het internationale zaken- en handelsverkeer zinvolle toepassingen, en wordt ondermeer gebruikt om:

  • op te treden als holding boven een Nederlandse BV. (Lees meer)
  • binnen of buitenlands onroerend goed in onder te brengen.
  • familievermogen veilig en vrij van Nederlandse belastingen in te beleggen of te beheren. (Lees meer)
  • yachten, schepen en pleziervaartuigen te registreren. (Lees meer)
  • licenties, merkrechten en patenten in onder te brengen.
  • nalatenschappen te beheren.
  • privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen.
  • internationaal medewerkers en vertegenwoordigers te recruteren.
  • te dienen als holding boven een buitenlandse werkmaatschappij.
  • een combinatie van bovenstaande en andere redenen te dienen.

Met name web-shops, IT- ondernemingen en andere internet- gerelateerde bedrijven, waarvan de feitelijke activiteiten niet fysiek aan Nederland gebonden zijn, kiezen vaak voor de IBC, niet alleen vanwege de gunstige belastingen maar ook omdat daarmee doorgaans veel efficiënter gewerkt kan worden doordat Nederlandse wet- en regelgeving - denk daarbij aan arbeidsregulering, contracten met zzp'ers, vergunningen en vestigingseisen - op de IBC in dat niet van toepassing is.

Geen trust of APV

De aandelen van de IBC worden ondergebracht in een onafhankelijke beheersmaatschappij. De voorwaarden waaronder deze beheersmaatschappij de aandelen houdt zijn zodanig dat de directeur of de bestuurders van de IBC en de daaronder liggende vennootschappen en ondernemingen nooit als aandeelhouder of eigenaar (DGA) kunnen worden aangemerkt en dat er ook op geen enkele wijze sprake is van een trust of afgescheiden particulier vermogen (APV).

Als directeur of bestuurder van de IBC kunt u daardoor naar eer en geweten derden die u daar naar zouden kunnen vragen -denk daarbij aan de belastingdienst maar ook aan concurrenten, curatoren en andere partijen die daar nieuwsgierig naar zijn- naar waarheid verklaren dat u geen eigenaar of aandeelhouder van de door u bestuurde ondernemingen of goederen bent en dat u ook niet bent betrokken bij een trust of APV. Wanneer u geen inkomen uit de IBC onttrekt dan hoeft u zelfs het bestaan van de IBC bij het doen van uw belastingaangifte niet te melden.

De IBC wordt bij oprichting direct voorzien van een geregistreerd kantooradres (registered office). Desgewenst kan, de IBC ook onmiddellijk worden voorzien van een zakelijke betaalrekening met internetbankieren en creditcard/pinpas zodat u ook vrijwel onmiddellijk met de IBC aan het werk kunt.

Eerlijk en helder prijsbeleid

Voor oprichting en registratie van de International Business Corporation betaalt u, inclusief alle daaraan verbonden diensten en kosten voor het eerste jaar: € 1650,-

Na dat eerste jaar bedragen de kosten voor het in stand houden van de International Business Corporation en alle daaraan verbonden diensten en kosten € 1250,- per jaar.

Ostrea streeft naar een helder ”alles inclusief” prijsbeleid. U betaalt daarom nooit extra voor inschrijvingen, documenten, kantoorkosten, registered office, BTW, VAT, leges of wat dan ook. Ostrea hanteert geen vanaf prijzen maar kiest voor duidelijke voorlichting en een helder prijsbeleid. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten.

Ostrea geeft u daarmee de zekerheid dat onaangename financiële verrassingen achteraf u bespaard blijven.

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

U kunt de IBC nu direct eenvoudig zelf online oprichten door op de groene knop hieronder te klikken, Ostrea zorgt er dan voor dat u daar dan ook letterlijk binnen enkele uren (office hours) operationeel mee aan het werk kunt.

Betalen doet u veilig met uw bankpas via IDeal of met uw Visa- of Mastercard in een beveiligde netwerkomgeving (Let u daarbij wel op het slotje in uw browser).

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Heeft u nog vragen of komt u liever bij ons op kantoor langs zodat wij u bij het oprichten van uw International Business Corporation kunnen helpen en adviseren belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 088-7766510