De Joint Venture

Attentie: Brexit op 31 januari 2020

Let op: Als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan Ostrea op dit moment met betrekking tot nieuw op te richten Joint Ventures niet voldoende zekerheid bieden t.a.v de gevolgen die deze uittreding voor de Joint Venture met zich mee zal brengen. Ostrea heeft daarom besloten dit produkt tijdelijk niet aan te bieden cq. voor haar relaties op te richten.

Makkelijker kunnen we het niet maken

Staat u niet in Nederland ingeschreven en beschikt u ook niet over een woning of bedrijfsruimte in Nederland, dan is de Joint Venture voor u als kleine zelfstandige zonder personeel waarschijnlijk een ideale ondernemingsvorm.

Wanneer u niet in Nederland woont of werkt dan hoeft u in Nederland ook geen belasting te betalen. Met de Joint Venture wordt uw onderneming bij het Britse handelsregister geregistreerd waardoor u uw Nederlandse klanten of opdrachtgevers probleemloos kunt factureren zonder over het inkomen dat u daarmee verdient nog een cent belasting te moeten betalen.

Uw klanten of opdrachtgevers incidenteel in Nederland bezoeken, met het oog op onderhandelingen of werkoverleg, is daarbij geen enkel probleem. Zelfs wanneer u zo nu en dan fysiek werkzaamheden voor uw opdrachtgevers of cliënten in Nederland verricht dan hoeft dat geen belemmering te zijn om van de fiscale en administratieve vrijheid die het werken binnen de Joint Venture biedt te kunnen genieten. Wel is belangrijk dat u niet structureel in Nederland werkt en doorgaans ook buiten Nederland verblijft.

100% legaal 100% belastingvrij

In Engeland is deze onderneming als onderneming weliswaar gewoon belastingplichtig maar het salaris dat u uit de onderneming haalt mag u, omdat u zelf niet in Engeland woont of werkt, volledig belastingvrij, uit de onderneming halen.

Volstrekt legaal hoeft u daardoor, zowel in Nederland als in Engeland geen cent inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.

Holding structuur en werkmaatschappij

Ostrea gaat vanuit een door Ostrea beheerde IBC samen met u een Joint Venture aan en richt vanuit deze Joint Venture een werkmaatschappij voor u op met een door u gekozen naam en met u als gevolmachtigd directeur zodat u vanuit deze werkmaatschappij alle door u gewenste ondernemingsactiviteiten kunt ontplooien.

De betreffende werkmaatschappij wordt direct bij oprichting voorzien van een kantooradres in Engeland en een zakelijke betaalrekening met internetbankieren en een creditcard zodat u ook onmiddellijk offertes kunt sturen, contracten kunt afsluiten, facturen kunt versturen en betalingen kunt doen en ontvangen.

De administratieve afwikkeling en de correspondentie met de Engelse belastingdienst en het Engelse handelsregister wordt u door Ostrea volledig uit handen genomen. Ostrea maakt de jaarstukken en belastingaangiftes voor de onderneming op U hoeft die als directeur alleen nog maar te controleren en te ondertekenen. Met de Nederlandse belastingdienst heeft u als niet Nederlands ingezetene niets meer te maken maar uiteraard zal Ostrea u, als dat nodig zou zijn, fiscaal en juridisch begeleiden en adviseren wanneer de Nederlandse belastingdienst u toch nog vragen zou willen stellen.

De kosten

Wanneer uw omzet niet meer bedraagt dan €85.000,- per jaar en u geen personeel in dienst heeft dan is de Joint Venture voor u de eenvoudigste en voordeligste weg u aan het Nederlandse Belastingklimaat te onttrekken. Niet alleen vanwege de plezierige prijsstelling maar ook omdat u daarmee letterlijk binnen enkele uren (op werkdagen) volledig operationeel aan de slag kunt.

Voor het oprichten en registreren van de Joint Venture en de onderliggende werkmaatschappij betaalt u, inclusief alle daaraan verbonden kosten, diensten en services voor het eerste jaar ter introductie tijdelijk slechts: €1065,- Na dat jaar bedragen de kosten voor het in stand houden van de structuur, eveneens inclusief alle daaraan verbonden kosten en diensten €1250,- per jaar.

Ostrea streeft naar een helder ”alles inclusief” prijsbeleid. U betaalt daarom nooit extra voor inschrijvingen, documenten, kantoorkosten, registered office, BTW, VAT, leges of wat dan ook. Ostrea hanteert geen vanaf prijzen maar kiest voor duidelijke voorlichting en een helder prijsbeleid. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief alle kosten.

Ostrea geeft u daarmee de zekerheid dat onaangename financiële verrassingen achteraf u bespaard zullen blijven.

Nu direct zelf online oprichten en registreren:

Ga verder of bel 085-330 1020

Maatwerk

Wanneer voor u of uw onderneming de Joint Venture niet toereikend is omdat u bijvoorbeeld een hogere omzet genereert of omdat u in Nederland woont of met uw onderneming in Nederland gevestigd bent dan nodigen wij u graag uit om op basis van de International Business Corporation samen met u op zoek te gaan naar een maatwerk oplossing.

Heeft u nog vragen belt u dan tijdens kantooruren vrijblijvend telefoonnummer 085-330 1020