Onderneming Starten

De Kamer van Koophandel

Bij het starten van een eigen bedrijf wilt u zich als ondernemer volledig kunnen richten op het ontplooien van uw bedrijfsactiviteiten. Toch is het van het allergrootste belang een aantal zaken waaronder met name de vennootschaps- of bedrijfsvorm vooraf, dus al voor de eerste feitelijke bedrijfsactiviteit, goed te regelen.

Al voordat u werkelijk van start gaat zult u uw bedrijf moeten laten registreren bij de Kamer van Koophandel en voordat u dat doet zult u moeten nadenken en besluiten in welke juridische ondernemingsvorm u uw bedrijf wilt gieten . U kunt daarbij bijvoorbeeld kiezen voor een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (V.o.F.) of een commanditaire vennootschap (CV.). Het voordeel van die ondernemingsvormen is dat de oprichting defacto bestaat uit het simpelweg inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dat u als kleine ondernemer met die ondernemingsvormen een aantal fiscaal aantrekkelijke starters voordelen geniet.

Schokkende Risico's

Voor veruit de meeste ondernemers en ondernemingen geldt echter dat de risico's die aan een eenmanszaak, een V.o.F of een CV. kleven onaanvaardbaar groot zijn. Als ondernemer bent u met een eenmanszaak, een V.o.F. of een CV. namelijk voor de volle 100% met al uw privébezittingen aansprakelijk voor alle schulden die in de onderneming kunnen ontstaan. Dus niet alleen de schulden die u zelf aan gaat maar ook bijvoorbeeld schulden die uw eventuele vennoten of medewerkers veroorzaken of fiscale schulden die buiten uw schuld ontstaan doordat u bijvoorbeeld niet voldoende middelen heeft kunnen reserveren voor de betaling van BTW of Loonbelasting.

Ook wanneer uw afnemers failliet gaan kunt u, volkomen buiten uw schuld, met grote vorderingen geconfronteerd worden waar u dan privé volledig aansprakelijk voor bent. Het faillissement van uw onderneming neemt automatisch ook uw privé faillissement met zich mee met alle gevolgen daarvan zoals beslag op uw privé rekeningen, de verkoop van uw huis en uw inboedel, uw auto, en zelfs de bankrekeningen van uw minderjarige kinderen en erfstukken die misschien al eeuwen in uw familie zijn zijn dan niet meer veilig.

Gaf in het verleden de BV hiertegen nog een redelijke bescherming, door het invoeren van de z.g. flex-BV en daarmee de invoering van de uitkeringstoets is het doen van een winst-uitkering zonder dat u eerst voorafgaand een accountantsonderzoek laat doen vrijwel onmogelijk, zonder de een accountants- verklaring is de directeur of aandeelhouder na het doen van een winstuitkering in de prakyijk privè weer voor een periode van 2 jaar volledig aansprakelijk voor de schulden die de BV heeft of mogelijk nog zullen ontstaan.

Veilig afgeschermd voor € 485,-

Veel ondernemers roepen onze hulp in omdat ze hun privévermogen willen veilig stellen. Veilig tegen de risico's die ze als ondernemer elke dag weer lopen en veilig tegen de hedendaagse claimcultuur. Dikwijls is het dan al te laat. Zij gaan failliet, vaak buiten eigen schuld, en moeten daarvoor boeten met hun spaargeld en hun eigen huis. Ook het vermogen van de echtgenote of partner kan daarbij verloren gaan.

Weliswaar heeft de eenmanszaak voor kleine ondernemingen het voordeel van de starters- en ondernemersaftrek, feit is dat veel ondernemers daar al snel uitgroeien en dan alleen tegen veel te hoge kosten, en pas nadat zij eerst fiscaal hebben afgerekend, naar een passende ondernemingsvorm kunnen overstappen. Geheel onnodig, want een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hoeft niet meer dan € 485,- te kosten en is uiteindelijk in de meeste gevallen ook fiscaal al snel aantrekkelijker.

Wilt u meer weten over veilig en afgeschermd ondernemen.
Lees dan verder over de Euro-BV

De Belastingvrije Joint Venture

De afscherming van het privé-vermogen tegen zakelijke risico's alleen is vaak echter niet voldoende. Voor de (door)startende ondernemer die ook de onderneming wil beschermen tegen vorderingen van privè-schuldeisers en voor de ondernemer die alle mogelijkheden van het internationale belastingrecht zo goed mogelijk wil benutten is de Joint Venture de aangewezen weg. Door de onderneming direct vanaf de start op te bouwen in een holding of werkmaatschappij onder een internationale Joint Venture biedt deze namelijk geen verhaal voor privé- schuldeisers en wordt ook in fiscale zin een absolute scheiding tussen de bestuurders van de onderneming en de onderneming zelf bereikt.

Wilt u meer weten over een veilige Nederlandse ondernemingsvorm.
Lees dan verder over de Euro-BV

Wilt u maximaal fiscaal profijt of doorstarten in een faillissementssituatie.
Lees dan verder over de Offshore Joint venture

Meer weten over de verschillende andere vennootschapsvormen en structuren die Ostrea aanbiedt?
Klik dan in het menu hierboven op Vennootschappen of klik hier.