Let op deze pagina is verouderd en is niet meer via de menustructuur van Ostrea terug te vinden

Onze Missie

Wanneer u of uw onderneming het Nederlandse belastingklimaat als onplezierig ervaart dan is verhuizen of het verplaatsen van uw activiteiten of een deel van uw activiteiten naar een land waar dat klimaat wat milder is mogelijk een oplossing.

Welke activiteiten zich daarvoor het beste lenen is natuurlijk erg afhankelijk van de aard van uw onderneming maar denkt u in elk geval eens aan het verplaatsen van de holdingactiviteiten. Alleen al door deze onder te brengen in een onafhankelijke buitenlandse holding bereikt u dat over de winstuitkeringen naast vennootschapsbelasting in niet ook nog eens dividendbelasting hoeft te worden betaald en, voor veel ondernemingen nog belangrijker, raakt de onderneming verlost van het verplicht toekennen van een DGA-salaris en de aanmerkelijk belang heffingen en beperkingen.

Ook het outsourcen van diensten, het extern voorzien in de financieringsbehoefte of zelfs het geheel verplaatsen van de zetel en de plaats waar de feitelijke leiding van de onderneming is gevestigd geeft goede mogelijkheden om op volstrekt legale wijze het Nederlandse belastingklimaat geheel of gedeeltelijk te ontvluchten.

Fiscale Strategie

Als het daarbij gaat om het kiezen van een sterke fiscale stategie dan zijn de mogelijkheden haast onbeperkt. Op 31 december 2011 kenden De Verenigde Naties 193 souvereine lidstaten. Staten als Noord Korea en Myanmar die defacto hun burgers voor de volle 100% belasten omdat zij die burgers als onvervreemdbaar eigendom van de staat beschouwen. Staten zoals Nederland, Noorwegen, Denemarken en Zweden waar de burger een relatief grote mate van vrijheid wordt gelaten maar via een slim pakket aan belasting maatregelen feitelijk toch wordt gedwongen dagelijke ten minste een uur of vier vijf voor de staatskas te werken en staten, gelukkig nog veruit de meeste, waar de burger helemaal geen belasting of hooguit een procent of 15 aan inkomsten of vennootschapsbelasting betaalt. Denk daarbij niet alleen aan de bekende belastingparadijzen Andorra, Brunei, Cyprus, Dubai, Montenegro, Monaco en de Cayman-eilanden maar ook aan bijvoorbeeld een aantal grotere Europese landen zoals Rusland, Bulgarije en Servie.

Vele wegen

Zoveel landen zoveel wegen en voor elk soort ondernemer per jurisdictie meestal weer een aantal verschillende zijwegen en wat te denken wanneer niet een maar bijvoorbeeld drie verschillende landen in de fiscale strategie betrokken worden, dat geeft 193x193x193= 7.189.057 verschillende fiscale situaties en dan hebben we het alleen nog maar over de keuze van de jurisdictie en niet over het soort activiteit dat naar die jurisdictie verplaatst kan worden. Ook hebben we het nog niet over het feit dat binnen veel van de betrokken landen weer verschillende jurisdicties te kiezen zijn. Zwitserland is bijvoorbeeld erg geliefd als het gaat om haar fiscale mogelijkheden maar elk Zwitsers kanton heeft in dat kader weer zijn specifieke eigenschappen.

Het aantal jurisdicties waar Ostrea doorgaans mee samenwerkt is overigens wel wat beperkter, het gaat dan in de praktijk uiteraard om Engeland en Servie, waar wij onze eigen kantoren hebben, u vind de adressen daarvan elders op deze website en om Nederland, Montenegro, Guernsey, Luxemburg, Oostenrijk, Malta, Hong Kong, Cyprus en Botswana waar wij binnen het Flying Dutchman Netwerk met daar gevestigde kantoren samenwerken.

De rechten van de Burger

Door het aanbieden van een aantal sterke gestandaardiseerde producten in combinatie met de inzet van ons internationale netwerk en het verlenen van individuële diensten willen wij ondernemers, ondernemingen en particulieren op vennootschapsrechtelijk gebied en met betrekking tot belastingbesparende constructies, anoniem sparen en fiscale emigratie helpen gebruik te maken van de legale mogelijkheden en rechten die de internationale wet en regelgeving ook de Nederlandse burger biedt.. Dat is onze Missie